PREDAJA APSTARKATA 2021

Рок за предају апстраката за СМОТРУ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 15 ФЕБРУАР.  Апстракте достављате икључиво у PDF формату. PDF документ са апстрактом именујете Вашим именом и презименом и научном облашћу. Пример : Mirko Mirkovic-životna sredinaАпстракт се доставља на емаил адресу   talenti10@mts.rs  Апстракти који нису у складу са упуством за израду апстраката /једна страна А4 формата у две колоне/ и нису у PDF формату неће бити прихваћени. Такође апстракти […]